Info

Builder: Huangpu Shipyard, Guangzhou
Status: Under Construction