Info

Builder: Sudostroitel'noye Obyedineniye 'Almaz' Petrovskiy SY
Commisioned: 1 March 1991
Status: In Service