Info

Builder: Sudostroitel'noye Obyedineniye 'Almaz' Petrovskiy SY
Status: In Service