Info

Builder: Stocznia Marynarki Wojennej, Gdynia
Launched: 19 October 1983
Status: In Service