Info

Builder: China State Shipbuilding Co., Guangzhou Shipyard
Status: Under Construction